Sydafrika

Ringöns gröna har inlett ett samarbete med stadsodlingen Green Camp Gallery Project i Durban i Sydafrika. Samarbetsprojektet kallas ”Connecting the Green Dots 031” och går ut på att utbyta tankar om odling, konst, kultur och återbruk med varandra. Dessutom arbetar vi praktiskt i varandras trädgårdar. I de här klippen kan ni höra Xolani Hlongwa berätta om vad Green Camp Gallery Project är.